m

Vali Konağı Cad. No.8 Kat.5 Bizim Apt Nişantaşı İSTANBUL

0212 296 55 81

info@185.136.234.206

Search
Randevu ve iletişim için : 0212 296 55 81 ve 0532 507 45 45

Veritas Psikiyatride Size Neler Sunuyoruz?

Veritas Psikiyatri’de Ayaktan Tedavi Hizmeti

Psikiyatrik rahatsızlıklar, toplumda son derece yaygın olarak görülmektedir. Psikiyatrik rahatsızlıkların tanısının koyulması ve tedavinin düzenlenmesi uzman doktor tarafından gerçekleştirilir.

Depresyon, kaygı bozuklukları, bipolar bozukluk, psikotik bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, alkol ve madde problemleri, yeme bozuklukları, psikosomatik hastalıklar, çocuk ve ergen ruh sağlığı sorunlarına yönelik psikiyatrik tedavi ve psikoterapiler merkezimizde yürütülmektedir.

İlaç tedavisi ve psikoterapi yoluyla hastanın takibi ve iyileşmesi sağlanır. Tedavi süreci ailevî, meslekî ve sosyal desteğin sağlanması esası üzerinden şekillendirilir.

Yatarak Hasta Tedavileri

Doktorun gerekli gördüğü durumlarda hasta ve ailenin şartları göz önüne alınarak özel ruh sağlığı hastanelerinde psikiyatrik tedaviler düzenlenir ve hastanın takibi yapılır.

Evde Hasta Muayenesi ve Tedavisi

Hareket kısıtlılığı olan ve sağlık merkezlerine ulaşamayan hastalar için şartlar uygun olduğunda hastaların kendi mekanlarında doktor muayenesi ve uzman psikolog desteği sağlanır.

Veritas Psikiyatri’de, alanında uzman psikoterapistler hastaların özgün niteliklerine ve sosyo-ekonomik imkanlarına uygun psikoterapi hizmetleri sunmaktadır. Psikoterapide kullanılan yöntemler bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilir.

Veritas Psikiyatri, etkinliği ve yöntemi bilimsel kanıtlara dayanan psikoterapi uygulamalarını benimsemiştir.

Psikoterapi, tanısı konmuş rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı gibi rahatsızlık sürecinde olmayan bireyin engellerle daha iyi başa çıkması ve daha etkin yaşaması amacıyla da kullanılır. Bu doğrultuda, kişilik ve uyum sorunlarının da profesyonel yardım şekli psikoterapidir.

Psikiyatrlar ve klinik psikologlar psikoterapi yapmaya yasal anlamda yetkili uzmanlardır.

Bireysel Psikoterapiler

Psikoterapistle hastanın terapi ilişkisi yoluyla farkındalık geliştirmesi ve sağlıklı değişimin gerçekleşmesi amaçlanır.

Bilişsel davranışçı psikoterapiler, psikanalitik yönelimli kısa dinamik psikoterapiler, humanistik psikoterapiler, Gestalt psikoterapisi, farkındalık (mindfullness) psikoterapileri, varoluşçu temelli psikoterapiler ve şema psikoterapileri bireysel psikoterapide kullanılan başlıca yöntemlerdir.

Psikoterapinin süresi ve sıklığı hasta ve terapistin şartlar çerçevesinde birlikte kararlaştırdığı bir süreçtir. Bireysel görüşmelerin süresi 50 dakikadır.

Grup Psikoterapileri

Belirli bir sorun ya da rahatsızlık etrafında toplanan gruplarla yapılan bir ya da iki psikoterapistin eşlik ettiği etkileşime dayalı çalışmalardır. Grup psikoterapilerinde bir çok psikoterapi metodu bütüncül olarak grup özelliklerine uyarlanmış olarak kullanılır. Grup terapileri içinde alkol ve madde bağımlılığında nüks önleme destek grupları yer alır.

Aile Terapileri

 Bir çok psikiyatrik rahatsızlık içinde yaşanılan çevresel ortamın etkisindedir. Bu çevrenin ilk ve en önemli halkası ailedir. Hem rahatsızlıkların gelişmesinde hem ortaya çıkışında hem de tedavi ve gidişinde ailenin etkisi son derece önemlidir. Özellikle ülkemizde aile yapısının ve değerlerinin çok daha kritik olduğu göz önüne alındığında aile terapileri hem bireysel süreçlerin gidişinde hem aile içinde yaşanan krizlerin çözümünde eşsiz bir profesyonel destek sistemidir. Aile terapileri anne-baba ve çocukların olduğu halde psikoterapist yönetiminde gerçekleştirilir. Belli bir gündem çevresinde amaca ve sonuç almaya dönük olarak yapılan görüşmeler genelde daha uzun 90 dakikalık seanslarla yapılır.

Çift Terapileri

 Kadın-erkek ilişkileri günümüz kent insanın duygusal ve psikolojik durumu üzerinde kimi zaman en güçlü belirleyici deneyim haline gelebilir. Birbirlerine sorumluluk bağı ile bağlı (evli ya da değil) çiftlerin ilişki sorunları, çift terapileri sayesinde bireylerin farkındalık kazanarak yansız ve yüksüz bir uzman desteği ile ele alınır ve tarafların ilişkilerine dair etkin çözümler geliştirmesine destek olunur. Çift terapileri 90 dakikalık seanslar şeklinde gerçekleştirilir.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavileri

Bağımlılık kendine açıkça zararlı olduğunu bildiği halde kısa dönem keyif verici etkileri nedeniyle sağlığa zararlı maddelerin kullanılmasıdır. Bağımlılık hem biyolojik yatkınlıkla hem de psikolojik ve çevresel faktörlerin etkisinde ortaya çıkar. Tedavi yaklaşımı da biyopsikososyal tüm unsurları dikkate alarak planlanmalıdır. Bağımlılığı sadece bir zaafiyet olarak değil aynı zamanda tedavi edilebilecek rahatsızlık olarak görmek ve en önemlisi doğru bilgi ile donanmış bir içgörü kazanmak esastır.

Nikotin, alkol, esrar en yaygın kullanım bozukluğu ve toplumda yaygın bağımlılık olarak karşımıza çıkan maddelerdir. Bununla beraber diğer tüm bağımlılık yapan uyuşturucu ve uyarıcı yasa dışı maddelerin kullanımı hem kendine özgü tedavi yaklaşımı gerektiren hem de tüm bağımllılıklarda ele alınması gereken ortak sorunları içerir.

Bağımlılıkta sadece maddenin bırakılıp kesilmesi değil aynı zamanda görece yaygın görülen nükslerin önlenmesi ve tedavi sonrası yaşam kalitesinin yeniden iyileştirilmesi çok yönlü ve güçlü bir profesyonel desteği gerektirir. Grup tedavileri ve ailenin tedavi sürecine katılması, psikososyal düzenlemeler bu süreçte son derece yaşamsal önem arz eder.

Veritas özellikle bağımlılık tedavilerinde uzunlamasına dönemde kalıcı iyileşmenin sağlanması  ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi bakımından deneyimli uzman ekibi ile sizlere ve yakınlarınıza destek vermektedir.

Davranış Bağımlılıkları

Bağımlılıklar kavramsal olarak sadece madde ve alkol kullanımı ile gelişmez. Özellikle Kumar Bağımlılığı bir çok özelliği ve gidişi itibarı ile bağımlılık rahatsızlığının tüm özelliklerini gösterir. Kumar ile birlikte video oyunları, dijital cihazların kullanımı, kadın-erkek ilişkisindeki yaşantılar da bağımlılık özellikleri gösterebilir ve terapötik yaklaşımda bu durumlar özellikle ele alınmalıdır.

Son zamanlarda sağlıksız beslenme ve buna bağlı olarak gelişen aşırı kilo sorunları da bağımlılık boyutunda ele alınması gereken bir durum olduğuna dair bilimsel kanıtlar ortaya çıkmıştır.

Çözüm Odaklı ve Kurumsal Hizmetler: Veritas Focus

Belirlenmiş psikolojik kaynaklı bir sorun üzerinde bilinçlenme, eğitim, psikoterapi ve sosyal müdahelelere dayanan hizmetlerdir. Bu çalışmalar süre ve yöntem olarak önceden net bir şekilde tanımlanmış ve yapılandırılmış çalışmalardır.

Veritas Focus bireyler için paket programlar sunduğu gibi iş yerlerine ve kurumlara yönelik çözüm ve bilinçlendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen Veritas Focus web sitesini ziyaret edin.