Veritas Psikiyatri ve Beyinbilimleri

Veritas psikiyatrik tedaviler, bireysel psikoterapiler, aile ve çift psikoterapileri hizmetleri verir. Bu profesyonel destek hizmetleri uzman hekim yönetiminde sadece uzman psikiyatri doktorları ve uzman klinik psikologlar tarafından gerçekleştirilir. Veritas aynı zamanda ruh sağlığı bilincinin gelişmesine katkıda bulunma ilkesi ile kurumlar için ruh sağlığı destek hizmetleri, çözüm odaklı psikolojik destek programları uygular.

Veritas ruh sağlığı hizmetlerindeki temel evrensel değerlere bağlıdır. Bu anlamda aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir :

Veritas Psikiyatri tüm psikiyatri tedavileri ve psikoterapi uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel yöntemleri kabul eder ve uygular.

Ruh sağlığı biyolojik, çevresel ve psikolojik etmenlerin etkisinde şekillenir.  Veritas’da tasarlanan profesyonel destek de bu çok boyutlu yaklaşımla oluşturulur. İnsanı tüm gereksinimleri kapsayan bir anlayış benimsenir.

Hastanın fiziki ve manevi ihtiyaçları ve esenliği tüm diğer çevresel unsurların üstünde öncelik taşır.

Hasta ve Danışan mahremiyeti mesleğimizin vazgeçilmez ilkesidir. Reşit olan hastaya ait özel bilgiler ve klinik durumu hakkında üçüncü kişilere asla bilgi aktarılmaz.

Veritas ticari kaygılardan uzak hastaların tedavilerinde devamlılığın önemini kabul eder. Hasta ya da danışanlarımız uygun gördüklerinde iyileşme süreçlerinin devamı için diğer tüm uzmanlarla hastalarımızın müsadesi dahilinde işbirliği içinde olmayı kabul tahaahüt eder.

Veritas hasta ve danışanların kendilerine ait değerlerine saygı duyar. Sağlık hizmetlerinin ve bilimsel ilkelerin korunduğu sürece onların alışkanlıkları ve inançlarına saygı ile yaklaşır.